انواع قرارداد چاپ کتاب در انتشارت 

با توجه به موضوع کتاب و سابقه نویسنده و شهرت کتاب، قراردادها متفاوت خواهد بود.

انتشارات با ۳ نوع قرارداد با نویسندگان عزیز همکاری می کند:

  • قرارداد نوع یک: (حق تالیف)

این نوع قرارداد شامل کتاب هایی خواهد شد که فروش خوبی داشته و موفق بوده اند. در این نوع قرارداد مبلغی طبق توافق از طرف انتشارات به نویسنده کتاب تعلق خواهد گرفت.

  • قرارداد نوع دو: خرید امتیاز اثر

در این نوع قرارداد طبق توافق مبلغی تمام حقوق مادی و معنوی کتاب به انتشارات تعلق می گیرد. این نوع قرارداد مخصوص افراد با سابقه قوی کتاب­های پرفروش و موفق می­باشد.

  • قرارداد نوع سه: واگذاری چاپ اول

این نوع قرارداد صرفا برای کمک به عزیزانی است که می خواهند کتاب خود را منتشر کند. گروه انتشارات بر آن شد که این نوع قرارداد را برای نویسندگانی که برای بار اول می خواهند کتاب خود را چاپ کنند، بیاورد.

در این نوع قرارداد تمام مراحل اداری توسط انتشارات انجام خواهد گرفت و مبلغی بابت حق الزحمه مراحل اداری گرفته خواهد شد. حق چاپ و امتیاز اثر بعد از چاپ اول در اختیار نویسنده قرار دارد. در این نوع قرارداد انتشارات اجازه چاپ و فروش تا ۵۰۰ نسخه از کتاب را خواهد داشت و سیاست انتشارات بر اساس چاپ با توجه به تقاضا می باشد. هزینه صفحه آرایی به عهده صاحب اثر است.

در این نوع قرارداد ۵ جلد کتاب به عنوان هدیه  به نویسنده داده خواهد شد و در صورتی که نویسنده تعداد بیشتری کتاب بخواهد، انتشارات با تخفیف از قیمت پشت جلد کتاب آن را در اختیار نویسنده قرار خواهد داد.