انتشارات برای عزیزانی که در شهرستان ها هستند و نمی توانند برای عقد قرارداد به دفتر مراجعه نمایند، شرایطی فراهم کرده تا بتوانند از راه دور برای چاپ کتاب خود اقدام نمایند. شما می توانید با ما تماس گرفته یا ایمیلی از خود برای ما پیامک کرده و ما فرم مربوطه به قرارداد از راه دور را برای شما ایمیل خواهیم کرد.

در این فرم به صورت کامل مراحل کار برای شما توضیح داده شده است. شما باید آن را به صورت کامل مطالعه کرده و مدارکی که مورد نیاز است به همراه فایل نهایی برای ما ارسال کرده و بعد از آن با شما تماس گرفته شده و بقیه مراحل مربوط به روند چاپ کتاب انجام خواهد شد.